BODY FANTASIES PINK VANILLA KISS FANTASY by Body Fantasies - BODY SPRAY 3.2 OZ & BODY CREAM 2 OZ & BODY WASH 3.2 OZ & EDT SPRAY .5 OZ & DAZZLING PASSIONFRUIT EDT SPRAY .5 OZ & LIP GLOSS .33 OZ

BODY FANTASIES PINK VANILLA KISS FANTASY by Body Fantasies - BODY SPRAY 3.2 OZ & BODY CREAM 2 OZ & BODY WASH 3.2 OZ & EDT SPRAY .5 OZ & DAZZLING PASSIONFRUIT EDT SPRAY .5 OZ & LIP GLOSS .33 OZ

Regular price $24.00

BODY FANTASIES PINK VANILLA KISS FANTASY by Body Fantasies - BODY SPRAY 3.2 OZ & BODY CREAM 2 OZ & BODY WASH 3.2 OZ & EDT SPRAY .5 OZ & DAZZLING PASSIONFRUIT EDT SPRAY .5 OZ & LIP GLOSS .33 OZ -