CHI by CHI - MAGNIFIED VOLUME FINISHING SPRAY 12 OZ

CHI by CHI - MAGNIFIED VOLUME FINISHING SPRAY 12 OZ

Regular price $15.50

CHI by CHI - MAGNIFIED VOLUME FINISHING SPRAY 12 OZ -