CLEAN WHITE VETIVER by Dlish - EDT SPRAY 3.4 OZ & DEODORANT STICK 2.6 OZ

CLEAN WHITE VETIVER by Dlish - EDT SPRAY 3.4 OZ & DEODORANT STICK 2.6 OZ

Regular price $82.00 Sale price $31.50

CLEAN WHITE VETIVER by Dlish - EDT SPRAY 3.4 OZ & DEODORANT STICK 2.6 OZ -