PASSION by Elizabeth Taylor - COLOGNE SPRAY 4 OZ

PASSION by Elizabeth Taylor - COLOGNE SPRAY 4 OZ

Regular price $43.00

PASSION by Elizabeth Taylor - COLOGNE SPRAY 4 OZ - Orange. Galbanum. Bergamot. Lemon. Neroli